19 người thiệt mạng do cháy rừng tại Trung Quốc

19 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng tại Tây Xương, Tứ Xuyên. Ảnh: Global Times/Xichang government.
19 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng tại Tây Xương, Tứ Xuyên. Ảnh: Global Times/Xichang government.
19 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng tại Tây Xương, Tứ Xuyên. Ảnh: Global Times/Xichang government.
Lên top