19 kính thiên văn mạnh nhất hợp lực chưa từng có quan sát hố đen nổi tiếng

Một luồng tia vật chất do hố đen siêu lớn trong thiên hà M87 phun vào không gian vũ trụ được hiển thị trong các bước sóng khác nhau, từ sóng vô tuyến đến tia gamma. Ảnh: NASA
Một luồng tia vật chất do hố đen siêu lớn trong thiên hà M87 phun vào không gian vũ trụ được hiển thị trong các bước sóng khác nhau, từ sóng vô tuyến đến tia gamma. Ảnh: NASA
Một luồng tia vật chất do hố đen siêu lớn trong thiên hà M87 phun vào không gian vũ trụ được hiển thị trong các bước sóng khác nhau, từ sóng vô tuyến đến tia gamma. Ảnh: NASA
Lên top