184 quốc gia tham gia chương trình vaccine COVID-19 toàn cầu

Tính đến nay, 184 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia chương trình vaccine COVID-19 toàn cầu. Ảnh: AFP
Tính đến nay, 184 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia chương trình vaccine COVID-19 toàn cầu. Ảnh: AFP
Tính đến nay, 184 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia chương trình vaccine COVID-19 toàn cầu. Ảnh: AFP
Lên top