17 bang khởi kiện chính quyền Mỹ về quy định bắt sinh viên quốc tế về nước

17 tiểu bang và thủ đô Washington DC đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump về quy định không cho các sinh viên quốc tế ở lại Mỹ nếu học trực tuyến hoàn toàn vào mùa thu tới. Ảnh: USNews
17 tiểu bang và thủ đô Washington DC đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump về quy định không cho các sinh viên quốc tế ở lại Mỹ nếu học trực tuyến hoàn toàn vào mùa thu tới. Ảnh: USNews
17 tiểu bang và thủ đô Washington DC đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump về quy định không cho các sinh viên quốc tế ở lại Mỹ nếu học trực tuyến hoàn toàn vào mùa thu tới. Ảnh: USNews
Lên top