16 trang cáo phó trên báo Mỹ: Hình ảnh không thể sốc hơn về COVID-19

Cáo phó tràn ngập trên tờ Boston Globe số ra ngày Chủ nhật 19.4.
Cáo phó tràn ngập trên tờ Boston Globe số ra ngày Chủ nhật 19.4.
Cáo phó tràn ngập trên tờ Boston Globe số ra ngày Chủ nhật 19.4.
Lên top