1.500 năm trước người cổ đại sản xuất rượu ra sao?

Tàn tích một nhà máy sản xuất rượu 1.500 năm tuổi đã được khai quật ở thành phố Yavne, Israel. Ảnh: The Israel Antiquities Authority
Tàn tích một nhà máy sản xuất rượu 1.500 năm tuổi đã được khai quật ở thành phố Yavne, Israel. Ảnh: The Israel Antiquities Authority
Tàn tích một nhà máy sản xuất rượu 1.500 năm tuổi đã được khai quật ở thành phố Yavne, Israel. Ảnh: The Israel Antiquities Authority
Lên top