15 tòa nhà trị giá 154 triệu USD ở Trung Quốc bị đánh sập trong chớp mắt

Những tòa nhà Trung Quốc bị đánh sập trong chớp mắt trong một vụ phá dỡ, riêng một tòa nhà vẫn chưa bị sập hoàn toàn sẽ được phá dỡ cơ học. Ảnh chụp màn hình
Những tòa nhà Trung Quốc bị đánh sập trong chớp mắt trong một vụ phá dỡ, riêng một tòa nhà vẫn chưa bị sập hoàn toàn sẽ được phá dỡ cơ học. Ảnh chụp màn hình
Những tòa nhà Trung Quốc bị đánh sập trong chớp mắt trong một vụ phá dỡ, riêng một tòa nhà vẫn chưa bị sập hoàn toàn sẽ được phá dỡ cơ học. Ảnh chụp màn hình
Lên top