15 năm sau vụ 11.9, Al-Qeda vẫn tìm cách dùng máy bay đâm các mục tiêu Mỹ