Bất hợp lý trạm thu phí BOT

14 công nhân Việt Nam ở Nga thiệt mạng do cửa bị khóa