13 tuổi lấy được 4 bằng và trở thành tân cử nhân trẻ nhất ở Mỹ

Lên top