13 sinh viên Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2 khi tham gia tiệc tốt nghiệp

Khung cảnh trường Đại học Kyoto Sangyo University, nơi 13 sinh viên nhiễm SARS-CoV-2 khi tham gia bữa tiệc tốt nghiệp. Ảnh: Kyoto-su.ac.jp
Khung cảnh trường Đại học Kyoto Sangyo University, nơi 13 sinh viên nhiễm SARS-CoV-2 khi tham gia bữa tiệc tốt nghiệp. Ảnh: Kyoto-su.ac.jp
Khung cảnh trường Đại học Kyoto Sangyo University, nơi 13 sinh viên nhiễm SARS-CoV-2 khi tham gia bữa tiệc tốt nghiệp. Ảnh: Kyoto-su.ac.jp
Lên top