13 nước có nguy cơ trở thành tâm dịch COVID-19 tiếp theo

Khu vực kiểm dịch ở sân bay Cairo, Ai Cập. Ảnh: Getty Images
Khu vực kiểm dịch ở sân bay Cairo, Ai Cập. Ảnh: Getty Images
Khu vực kiểm dịch ở sân bay Cairo, Ai Cập. Ảnh: Getty Images
Lên top