13 lính Philippines hi sinh sau 16 giờ đọ súng ác liệt với phiến quân Maute

13 binh sĩ Philippines đã thiệt mạng trong 16 tiếng chiến đấu với phiến quân Maute. Ảnh: AP
13 binh sĩ Philippines đã thiệt mạng trong 16 tiếng chiến đấu với phiến quân Maute. Ảnh: AP
13 binh sĩ Philippines đã thiệt mạng trong 16 tiếng chiến đấu với phiến quân Maute. Ảnh: AP
Lên top