13 cảnh sát Mexico thiệt mạng do bị phục kích

14 sĩ quan cảnh sát Mexico thiệt mạng trong một cuộc phục kích vào tháng 10.2019. Ảnh: AFP
14 sĩ quan cảnh sát Mexico thiệt mạng trong một cuộc phục kích vào tháng 10.2019. Ảnh: AFP
14 sĩ quan cảnh sát Mexico thiệt mạng trong một cuộc phục kích vào tháng 10.2019. Ảnh: AFP
Lên top