12 triệu trẻ em Trung Quốc bị ''đẻ chui'', không có trong dữ liệu dân số

Chênh lệch dữ liệu trẻ em sinh từ năm 2000 đến 2010 ở Trung Quốc có thể do cha mẹ đã sinh quá số con quy định nên không khai sinh để tránh bị phạt. Ảnh: AFP
Chênh lệch dữ liệu trẻ em sinh từ năm 2000 đến 2010 ở Trung Quốc có thể do cha mẹ đã sinh quá số con quy định nên không khai sinh để tránh bị phạt. Ảnh: AFP
Chênh lệch dữ liệu trẻ em sinh từ năm 2000 đến 2010 ở Trung Quốc có thể do cha mẹ đã sinh quá số con quy định nên không khai sinh để tránh bị phạt. Ảnh: AFP
Lên top