12 quốc gia trên thế giới chưa từng có ca COVID-19 nào tính tới 4.7

Cho tới nay có 188 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có các ca COVID-19. Ảnh: AP.
Cho tới nay có 188 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có các ca COVID-19. Ảnh: AP.
Cho tới nay có 188 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có các ca COVID-19. Ảnh: AP.
Lên top