12 nước cuối cùng trên thế giới không bị COVID-19 tính đến 29.5

Triều Tiên là 1 trong 12 nước không có ca COVID-19 nào tính đến ngày 29.5.2020. Ảnh: Getty Images
Triều Tiên là 1 trong 12 nước không có ca COVID-19 nào tính đến ngày 29.5.2020. Ảnh: Getty Images
Triều Tiên là 1 trong 12 nước không có ca COVID-19 nào tính đến ngày 29.5.2020. Ảnh: Getty Images
Lên top