11 triệu học sinh Trung Quốc vào kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới

Ngày 7.6, gần 11 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học 2021. Ảnh: Xinhua
Ngày 7.6, gần 11 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học 2021. Ảnh: Xinhua
Ngày 7.6, gần 11 triệu học sinh Trung Quốc bước vào kỳ thi đại học 2021. Ảnh: Xinhua
Lên top