11 nước tham gia tập trận quy mô lớn của nhóm Bộ tứ

Binh sĩ Australia trên xe bọc thép hạng nhẹ rời tàu đổ bộ trong cuộc tập trận Talisman Sabre 2019. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ
Binh sĩ Australia trên xe bọc thép hạng nhẹ rời tàu đổ bộ trong cuộc tập trận Talisman Sabre 2019. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ
Binh sĩ Australia trên xe bọc thép hạng nhẹ rời tàu đổ bộ trong cuộc tập trận Talisman Sabre 2019. Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ
Lên top