100.000 ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới

Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã vượt quá 100.000 ca. Ảnh: EPA.
Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã vượt quá 100.000 ca. Ảnh: EPA.
Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã vượt quá 100.000 ca. Ảnh: EPA.
Lên top