10 sự thật ít biết về lũ lụt

Cảnh nước lũ ở huyện Vô Tích, Trùng Khánh, Trung Quốc hồi tháng 6. Ảnh: Xinhua
Cảnh nước lũ ở huyện Vô Tích, Trùng Khánh, Trung Quốc hồi tháng 6. Ảnh: Xinhua
Cảnh nước lũ ở huyện Vô Tích, Trùng Khánh, Trung Quốc hồi tháng 6. Ảnh: Xinhua
Lên top