10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2020

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. 
Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Ảnh: AFP
Lên top