10 nước dự trữ vàng lớn nhất giữa biến động giá vàng

Mỹ là nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Mỹ là nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Mỹ là nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top