10 nữ tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2021

Bà MacKenzie Scott gia nhập nhóm nữ tỉ phú giàu nhất thế giới sau khi ly hôn nhà sáng lập Amazon. Ảnh: AFP/Getty.
Bà MacKenzie Scott gia nhập nhóm nữ tỉ phú giàu nhất thế giới sau khi ly hôn nhà sáng lập Amazon. Ảnh: AFP/Getty.
Bà MacKenzie Scott gia nhập nhóm nữ tỉ phú giàu nhất thế giới sau khi ly hôn nhà sáng lập Amazon. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top