10 ngân hàng trung ương dự trữ vàng lớn nhất thế giới

Mỹ là nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Mỹ là nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Mỹ là nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top