10 năm thảm họa Fukushima: Những nỗ lực hồi sinh vùng đất chết

Nhà máy Fukushima bị phá hủy sau thảm họa. Ảnh: AFP.
Nhà máy Fukushima bị phá hủy sau thảm họa. Ảnh: AFP.
Nhà máy Fukushima bị phá hủy sau thảm họa. Ảnh: AFP.
Lên top