10 điều kỳ lạ về thời tiết ở Trung Quốc

Thác nước Hồ Khẩu ở thị trấn Nghi Xuyên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, bước vào mùa lũ 2020. Đây là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: ECNS
Thác nước Hồ Khẩu ở thị trấn Nghi Xuyên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, bước vào mùa lũ 2020. Đây là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: ECNS
Thác nước Hồ Khẩu ở thị trấn Nghi Xuyên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, bước vào mùa lũ 2020. Đây là thác nước màu vàng lớn nhất thế giới. Ảnh: ECNS
Lên top