10 điều ít biết về Nhà Trắng qua các đời Tổng thống Mỹ

Nhà Trắng là dinh tư Tổng thống duy nhất mở cửa đón công chúng tham quan. Ảnh: AFP
Nhà Trắng là dinh tư Tổng thống duy nhất mở cửa đón công chúng tham quan. Ảnh: AFP
Nhà Trắng là dinh tư Tổng thống duy nhất mở cửa đón công chúng tham quan. Ảnh: AFP
Lên top