10 cuộc bầu cử định hình thế giới năm 2018

Cử tri bỏ phiếu ở Đức năm 2017. Ảnh: REUTERS
Cử tri bỏ phiếu ở Đức năm 2017. Ảnh: REUTERS
Cử tri bỏ phiếu ở Đức năm 2017. Ảnh: REUTERS
Lên top