1 tháng trước khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Trump ân xá 20 người

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top