Robot đầu tiên được cấp quyền công dân muốn lập gia đình

Nữ robot Sophia được cho là robot cao cấp nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Enenaija.
Nữ robot Sophia được cho là robot cao cấp nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Enenaija.