Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Robot đầu tiên được cấp quyền công dân muốn lập gia đình

Nữ robot Sophia được cho là robot cao cấp nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Enenaija.
Nữ robot Sophia được cho là robot cao cấp nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Enenaija.