iPhone X xách tay giảm giá mạnh xuống dưới 28 triệu đồng

iPhone X
iPhone X