Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

"Hồi sinh" người chết bằng "thế thân" robot

Có thể chế tạo bản sao kỹ thuật số của những người đã qua đời. Ảnh: Pixabay.
Có thể chế tạo bản sao kỹ thuật số của những người đã qua đời. Ảnh: Pixabay.