"Hồi sinh" người chết bằng "thế thân" robot

Có thể chế tạo bản sao kỹ thuật số của những người đã qua đời. Ảnh: Pixabay.
Có thể chế tạo bản sao kỹ thuật số của những người đã qua đời. Ảnh: Pixabay.