Hàng chục triệu iPhone X không đủ "giải cơn khát"

Phải đợi đến hết nửa đầu năm 2018, Apple mới có thể làm dịu cơn khát iPhone X.
Phải đợi đến hết nửa đầu năm 2018, Apple mới có thể làm dịu cơn khát iPhone X.