Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ai Cập lại "cấm cửa" YouTube

Ai Cập ra phán quyết chặn YouTube trong vòng 1 tháng. Ảnh: Reuters.
Ai Cập ra phán quyết chặn YouTube trong vòng 1 tháng. Ảnh: Reuters.