Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị quấy rầy, voi bất ngờ nổi giận húc văng nữ du khách