10 biểu tượng cổ mà con người chưa thể tìm ra lời giải

Biểu tượng ngựa trắng Uffington, Anh. Nằm trên ngọn đồi gần Uffington- một ngôi làng nhỏ ở Oxfordshire. Hình ngựa trắng là biểu tượng cách điệu thời tiền sử với chiều dài lên đến 110m. Biểu tượng được tạo thành từ những chiến hào được đào sâu và phủ đầy p
Biểu tượng ngựa trắng Uffington, Anh. Nằm trên ngọn đồi gần Uffington- một ngôi làng nhỏ ở Oxfordshire. Hình ngựa trắng là biểu tượng cách điệu thời tiền sử với chiều dài lên đến 110m. Biểu tượng được tạo thành từ những chiến hào được đào sâu và phủ đầy p
Biểu tượng ngựa trắng Uffington, Anh. Nằm trên ngọn đồi gần Uffington- một ngôi làng nhỏ ở Oxfordshire. Hình ngựa trắng là biểu tượng cách điệu thời tiền sử với chiều dài lên đến 110m. Biểu tượng được tạo thành từ những chiến hào được đào sâu và phủ đầy p
Lên top