Làm sao để chuyện “yêu“ sẽ khiến chàng quên đi căng thẳng?