Hãy yêu hết mình, yêu thật lòng, rồi sẽ được đền đáp