Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đôi khi cương cứng lại không tốt?