Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điều gì khiến chàng và nàng "lên đỉnh"?