Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để “cuộc yêu” mãnh liệt hơn cần chủ động