Chọn nhà nghỉ xa trung tâm, chồng vẫn bị phát hiện cặp bồ