Ước muốn “tào lao...”

Ảnh minh họa, nguồn: Cosmolife.
Ảnh minh họa, nguồn: Cosmolife.
Ảnh minh họa, nguồn: Cosmolife.