Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tượng thần, thần tượng

Ảnh: Thùy Ân
Ảnh: Thùy Ân