Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Thôi, đừng ăn thịt chó