Thi nhân không bao giờ chết

Charles Aznavou. Ảnh: The Japan Times.
Charles Aznavou. Ảnh: The Japan Times.
Charles Aznavou. Ảnh: The Japan Times.
Lên top