“Sáng tạo”?

Đầu năm 2018, người dân nườm nượp đến các chùa để đăng ký và làm lễ dâng sao giải hạn. Ảnh: Đặng Chung
Đầu năm 2018, người dân nườm nượp đến các chùa để đăng ký và làm lễ dâng sao giải hạn. Ảnh: Đặng Chung
Đầu năm 2018, người dân nườm nượp đến các chùa để đăng ký và làm lễ dâng sao giải hạn. Ảnh: Đặng Chung