Phía trước là bầu trời

"... cứ thẳng ra đường mà đi.".  Ảnh: Thùy Ân
"... cứ thẳng ra đường mà đi.". Ảnh: Thùy Ân
"... cứ thẳng ra đường mà đi.". Ảnh: Thùy Ân
Lên top