Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ôm ấp hình ảnh người trong mộng

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.